ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren revizyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

 

 • ISO 9001:2008'in Yararları

  Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması,

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij),

 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması,

 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi),

 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması,

 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması,

 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması,

 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması,

 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması,

 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması,

 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması,

 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi,

 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması